استاندارد نقشه های سایت XML

خدمات سئو ,طراحی سایت,تبلیغات اینترنتی و ثبت لینک توسط تیم گگ سئو

استاندارد امروزی نقشه های سایت XML

نقشه سایت XML برای ساختن ، برای جستجوی یک نقشه سایت XML گوگل نمونه امروزی و نمونه سنتی در تعداد و MSN متفاوت است. و زمان که توسط یک فرد رؤیت می شود ماشینی است که کامل نظیر نقشه سایت یاهو و گوگل برای کمک به انسانها در جستجویشان باشد نقشه سایت قدیمی یک راه گرافیکی برای نمایش دادن شما در سایت مورد نظرتان می باشد. و اگر می خواهید که موتور جستجو صفحات وب شما را ببیند یک نقشه سایت راهی است که گوشه به گوشه می رود و تماس منفی با سایت شما برقرار نمی کند(نقشه سایت استاندارد HTML )
چرا سازنده نقشه سایت شما که دارای اطلاعاتی نظیر تغییرات است که سرویسی است که اجازه می دهد به وب های اصلی XML که یک را ارائه دهند.
نقشه های سایت گوگل نقشه را معین می کنند اما شما باید تاریخ …..طرح شده و حتی اطلاعات بیشتری داشته باشید.
گوگل یک برنامه نقشه سایت بزرگ را برای ساختن فرکانس ( ……………) و برتری(تقدم) نقشه های سایت FAQ روی برنامه گوگل می دهد. برای انجام دادن آن بقیه قسمت ها را ببینید.

سازنده نقشه سایت آزاد:

به شما اجازه می دهد که شما نقشه سایت را بسازید که بتوانند به سرعت که قابل ارائه دادن شوند و همچنین کافی باشند و این سازنده نقشه سایت آسان و آزاد برای استفاده فایرفاکس و چیزهای دیگر آنچه که مورد نیاز است مثل برنامه کامپیوتری که قابل دسترسی به سایت های موجود در وب جهانی می باشد و مشهور است که جاوا را حمایت می کند مثل جستجوگر اینترنتی گوگل .
بازدید سازنده نقشه سایت :/ ابزار ویدیویی وب اصلی یک راه آسان برای ساختن یک گوگل یا نقشه سایت XML این است که ما ببینیم . تحت شمارش مکانهای اینترنتی . وارد فیلتر شوید اگر وجود دارند . هر نقشه ای را انتخاب کنید . یک سایت بسازید ساده است فقط وارد سایتی شوید که دوست دارید . برنامه به طور چرخشی سایت را می پیماید (spider).
بدون هیچ کاری غیابها (ضعفها، کوتاهی در بدهی) خوب عمل خواهد کرد و پیکان کوچک سبز رنگ را کلیک نمایید تا بتوانید تمام فایلها را بپیمایید . کر (care) استفاده شده است : تولید عمده یک نقشه سایت با با استفاده از انتخاب شده ( برنامه انتخاب شده ) در غیاب یک انتخاب انجام شده توسط استفاده گر شمارش اساسی ادامه دار و قسمت پیچیده .(اتصالات اضافی برای اطمینان از اینکه پیماینده کار نمی کند.) در این مورد اطلاعات بیشتری می توان کسب شود. اگر شما سایت بزرگی دارید باید حافظه انتقال یافته به ویدیوی حافظه افزاینده جاوا ی ۶۰ دقیقه ای بیفزایید.

جزئیات سازنده نقشه سایت:

از ترکیبات و اجزا از شش نشانه ی این سازنده نقشه سایت ( بخشی از ابزار وب اصلی ) با تنها پر می شود و بسیار قابل دسترس است در زمانی که نقشه های سایت XML در حال ساخته شدن هستند یا هر نوع نشانه دار کردن پروژه ای به شما اجازه می دهد که پروژه نقشه سایتتان را ذخیره و انباشته نماییم. این می توان دسترسی باشد به یک کامپوتر. برای مثال ممکن است این باشد که سایت شما چند میلیون صفحه درازا داشته باشد ( نقشه سایت شما چند میلیون درازا داشته باشد) و شما به این خاطر گیج می شوید. پس آنرا بعداً باز کنید.
پروژه یک فایل XML را ذخیره می گرداند. نه در زمان کوتاهی بلکه در طولانی مدت. کار رابه راحتی متوقف کنید . یک نقشه سایت XML ذخیره نمایید همه آنها شبیه هم نیستند .
آنچه شمارش گوگل شما یا محیط های نقشه های سایت شما در بردارند به شما اجازه می دهد که راه را مختص چرخش در سایتتان و اسم پروژه گردانید.
این نام پروژه شماست . برای خلق یک گوگل یا نقشه سایت XML از URLآدرس کامل حاویhttp:// از وب سایت مطلوبتان است که HTMLشما ، گوگل یا نقشه سایت XML شما را می سازد.
شما می توانید بگوئید که ابزار ما برای وارد کردن یا خارج کردن فایل های خاص در زمانی که شما در حال خارج کردن فایل های jpg و پس ازآن استفاده از jpg نهjpg و غیر هستید قابل ذخیره جز نمایی هستند . بنابراین اگر مورد حمایت واقع شوند جزئیات را ذخیره می کنند .
زمانی که نقشه سایت دارای ( یا در حال داخل کردن ) فیلتر است این قسمتی از نمونه های راه نشان ستاره . این قسمتی از الگوهای مسیر است که با نشان ستاره (*) یک وب سایت را مرحله بندی می کند . این در برابر تمام واردات ( مثل فیلتر ) معتبر می شود ( قانونی می شود ) . اگر شما سازنده را دارید جستجوگر در اطراف نقشه سایت است . اگر این محیط را در شرایط مساوی ترک کنید از آن پس مکان مرحله بندی نخواهد شد و در محتویات کلی که تمامی مکانها دسته بندی می شوند وارد نخواهد شد .( خالی می ماند ) پس فرض می شود که شما می خواهید قوانین دسته بندی شده زیر آنها را اجرا کنید
مثلاًًدر زیر ( به صورت بازگشتی ) راهنمایی dir/*تمامی فایل ها را مرحله بندی می کند / در هر مکانHTML تمامی فایل های HTML را مرحله بندی می کند .
سازنده نقشه سایت وقتی که ا لگوی خارج کننده فیلتر، الگوهایی که در اینجا وارد می شوند ممکن است از دسته بندی خارج شوند در مقابل الگوهای خارج کننده اگر الگویی تطابق پیدا کند مکان وب سایت را نخواهد پیمود . آن سایت به طور قانونی مرحله بندی خواهد شد و تمام نقشه های سایت گوگل را خواهد داشت واقع در گفتگویی که شما راهنمایی دارید com/prirate/message.php?voice =.112/http://www.yoursite
پس شما وارد می شوید . پیام php به نقشه سایت و دنبال کردن آن در فیلتر خروجی
/ پیام message / private خصوصی *

از ورود آن به نقشه سایت جلوگیری کنید ؟

به want برای خارج کردن هر چیزی در راهنمایی خصوصی وارد می شوید privety* / *خصوصی قواعد نقشه سایت به شما اجازه می دهد که قوانین را زمانی که XML یا HTML یا گوگل را می سازید وضع کنید.
کمک کننده (کاربر) اینترنتی و تحت آن راهنمای اصلی انبار کننده از load form برای شما هدف مرحله بندی کردن فایلها از کلی را مرحله بندی می کند به عنوان مثال اگر پارامتر URLیک آدرس کمک کننده است این هدف آنچه را که منحصر به پارامتر URL است انجام می دهد . برای مثال باید بگوییم رفتار تولید کننده نقشه سایت گوگل . با این وجود اگر شما وارد یک راهنمای که برای راهنمایی اخبار مناسب است می شوید مرحله بندی خواهد شد با ورود در هر /http://www . popvcheck.com/news/indox.htm/.sکه فقط فایل های تحت راهنمایی ها را دارد وارد می شوید . فایل یا نادیده گرفتن آن با توجه به فایل robat.txt شما می توانید به تولید سایت بگویید که این را مد نظر قرار دهد .( بررسی کند ) آن رباط txt را مورد توجه قرار می دهد شما می توانید بر طبق دستورات این نوار بررسی عمل کنید یا ندیده بگیرید . نوار ممکن است ندیده گرفته شود .
یا توسط شما دنبال کرده شود منوط به Respect (بررسی) نه Follow (دنبال کردن حرف) .
اگر نقشه ساخته شده یک سایت برای دنبال کردن یک لینک بیابید انتخاب شما راهنمایی : شما می توانید انتخاب کنید که اتصلات بی اعتبار (تهی، غیر قانونی) را ندیده بگیرید . اگر لینکها (اتصلاتی) را که تلاش در برگرداندن آنها دارید از (ریشه، قسمت اصلی واساسی) گذشتند این را در نقشه سایتتان وارد کنید . تصاویر را خارج کنید . این را بررسی کنید . تصاویر هرگز وارد نخواهند شد . بدون استفاده شما (download) ذخیره کرده اید فقط فایلهای جدید . این زمانی کار می کند که شما یک نقشه سایت دارید که هدفها که برخی مقاله های (سخنهای) متین هستند و می توانند بسیار مهم باشند ممکن است اتصالات بدی را پیدا کنند .
هدف اجازه می دهد که اتصالهای حذفی را به نقشه سایت بیفزایید . وقتی که ابزار وب اصلی سایت شما را می پیماید به هر حال شما وارد می کنید آنها را که نقشه های سایت هستند . ابزار وب اصلی Audimypc مثل عامل (وسیله ) استفاده گر .
زمانی که شما در سایت چرخش می کنید شما اسم را در فایل های جدول کارنما می گذارید .
اگر یک برنامه کامپیوتری تقاضای بیش از حد دارد آن را ببنید . شما می توانید برنامه کامپیوتری را نمونه بندی کنید . بعضی از شرکت های وب میزبانن ممکن است عامل استفاده گر باشند برای چیز دیگری با انتخاب از یک قطعه افتاده یا تلاش برای به درون کشیدن آن مراجعه کننده . سازنده نقشه سایتتان را تغییر دهید . اشتباهات در سطح ( MAX) بالایی است . بالاترین عمقی که ابزار وب اصلی در پایین خواهد کاوید تا زمانی که فقط اساس صفحات اصلی وب پیدا شود و در سایتتان وارد شود در تمام سطوح . اما اگر می خواهید آن را در عمق قرار دهید ( ترتیب دهید ) و php آن فایل می باشد اگر شما چیزی نظیر این را وارد کنید mysite.com/news/newsat . XMLوارد نمی شود.

طی کننده شمارش اساسی

سرعت را طوری تظیم کنید که نقشه سایت تولید شود ، از این است که بعضی از تقاضای سرویس اینترنتی دچار تأخیرات سازنده نقشه سایت XMLبسیار سریع کار می کند . تقاضاهای قسمت پایین در کمک کننده ( کارور ) انباشته می شود. اگر این مسأله است ، پس شما می توانید تأخیرات را بین امکانات قرار دهسد که ممکن است کمی این محیط ها را سنگین ببینید.
هرگز بیش از حد زمان ممکن پرکردن یا فرستادن را انجام ندهید . یک زمانی که متوقف شده ( توقف زمانی ) می تواند متصل شود.
Time outتوقف زمانی که زمان ساختن نقشه های سایت XML که با صفحات که مرتب می شود مواجه می شود.

نقشه سایت گوگل را بسازید

یک توقف زمانی را منحصر به خواندن صفحه توقف زمانی گردانید .اگر یک چرخش گر] نام عنکبوتspider) صفحه ای را می یابد که برای همیشه به پیش میرود شما می توانید اگر لازم باشد آن را به پایین تحریک کنید .( تأثیر بخشید ) اما میزان انتقال هر قسمتی که بتوند دهد صفحات وب را در یک سرعت بالا انتقال دهد . برنامه انتخابی ( در غیاب یک انتخاب انجم شده توسط انتخابی دیگر ) شما خوب کار می کند .( تصحیح می شود ).
با ساخت نقشه سایت گوگل این ممکن است شمارش اساسی ادامه دار همه همزمان باشند برای این به صورت زمانی حرکت کنید . بنابراین در زمان اگر تعداد زیادی از …………..مشخص شده باشند اما عریض نواری که حرکت های کلی را کاهش می دهد افزایش خواهد یافت .یا با احتیاط استفاده کنید یا از خطاها بگذرید .
برای وضعیت (URL ) برنامه انتخابی با نمایشگرهای ثابت زمانی که روی سفحه ، دیسک ، یا دکمه کلیک می کنید ارزش می یابد .حرکت شروع خواهد شد و شما حاضر خواهید شد (نمایش داده خواهید شد ) که ممکن است توضیح گر فردی ، افراد را متوقف کند و پایان بخشد . زمانی که حرکت کامل شد آن وقت ظاهر می شود . تمام پارامترهای ( دکمه ، صفحه ، دیسک ) را متوقف می کند . در هر زمان با نشان دادن سازنده نقشه سایت زمان حقیقی / تمامی محیط ها / فایل هایی که حرکت کرده اند ( دکمه ، شمارش ) نقشه سایت دربردارنده یک تن اطلاعات در مورد هر صفحه است و آنها ار بروز می کند به شکل فیلتر و ( دکمه یا شمارش ) درختان (انشعابات ) ، شما زیر ( شمارش ها ، دکمه ها ) را دارید مثل نقشه سایت ذخیره ، تلاش دوباره ، فیلت ردیف زیر ساخت نقشه سایت است . شما می توانید لیست ردیفURL را انتخاب کنید .دارای حدود مشخص است و سپس خارج کنید این جایی است که شما تصمیم می گیرید که چه نوع نقشه سایتی ار دوست دارید . نقشه سایت HTMLو یک نقشه سایت XML ( برای ساختن نقشه سایت برای گوگل ، یاهو و فایل های دیگرXML نه برای گزارش HTML.
عملیات تلاش مجدد پیمودن سایت با شکست مواجه می شود به خاطر مشکلات _ این ((defatted معنای دیگر جمله عملیات تلاش مجدد برای برنامه کامپیوتری _ این هدف تلاش می کند تا صفحات ار مجدداً بخواند . از نقشه سایتی که ردیف ها براساس دقیقاً چیزی که شما می توانید جز از ردیف فیلتر کنید ( یک سایت را بپیمایید ) شما می توانید آن را فیلتر کنید . ( به هرitem برای جزئیات ) . علامت سؤال بعدی ار ببینید ردیف فیلتر . ردیف فیلتر ار ذخیره کنید ، اما برای ستون ها (find) بیابید . این به شما اجازه می دهد که نقشه سایت XMLتان را برای مطلب ذخیره کنید.
خانه برای هر ردیف (‌ یا تمام ردیف ها ) به خوبی می رسد به آن در یک جا ( شما هدف دارید که تغییر دهید ، تغییر فرکانس و تقدم ( برتری ) که شامل items آیتمهایی نظیرعنوان، وضعیت ثابت ، خطاها و بیشتر است . برای لیست کردنURLها ( صفحات ) شما خواهید دید یک لیست از صفحات وبتان را که مشخص می کند .
ترتیب توانستن فرکانس تغییر را و برتری تغییررا برای روشن کردن یا جزء بندی کردن URLها به وسیله نقشه سایت گوگل ، شما همچنین می توانید صفحه را از نقشه سایت گوگلتان یا XML تان حذف کنید . URLهای مطلوب و کلیک به موقع پس انتخاب هدفتان. URLهای مطلوب و کلید پاک کننده کامپیوترتان به راحتی نشان داده می شود.
محتوای یک URL خاص تغییر خواهد کرد . فرکانسی که نقشه سایت گوگل را تغییر می دهد فرکانس را می گوید . روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه یا هرگز . ارزش همیشه باید وجود داشته باشد . اهدافتان همیشگی هستند . ساعتی باید قابل استفاده باشد . قابل استفاده برای مطلوب کردن مدارکی که در هر زمانی که مورد نیازند قابل تغییرند . ارزش URL های نگهداری شده قابل توصیف است . و شما ممکن است درتقدم ( ارشدیت ) یک URL خاص نسبی را انتخاب کنید . صفحات دیگر در وب سایتتان مشخص می کند که پایین ترین جا در وب سایتتان ( صفحات ) صفحه ابزار وب اصلی ، چک URL رأس های ( اساس های ) کارگزار ( کمک کننده ) و بقیه قسمت های ابزار پوشیده شده اند.

ترجمه : فاطمه قناعتیان

دیدگاهتان را بنویسید

توضیحات بیشتری نیاز دارید؟