فصل ۳ ServerSide Scripts

خدمات سئو ,طراحی سایت,تبلیغات اینترنتی و ثبت لینک توسط تیم گگ سئو

فصل ۳ ServerSide Scripts

خرین روش جهت نمایش دادن بنرها در وب سایت استفاده از ServerSide Scripts است (ASP, CGI or PHP – به عنوان مثال : eBanners CGI Script)

این یک نوع را ه حل است که همه وب سایت ها با نام ها بزرگ برای نشان دادن بنر استفاده میکنند – اما چیز جالب این است که متن های بیشماری وجود دارند که می توانند ان کار را انجام دهند .

جهت استفاده از این متن ها ، نیاز به یک web hostخواهید داشت که همه ملزومات متن را در خود داشته باشد.

از ان جایی که متن های زیادی برای انتخاب وجود دارد، مجبورم راجع به مفاد کلی از انواع امکاناتی که انها به طورمعمول ارائه میکنند صحبت کنم. برای جزئیات مشخص در هر متن مشخص، وب سایت های گسترش دهنده متن را چک کنید. (در اینجا لیستی از Banner Rotation Scriptsمناسب وجود دارد).

با این حال نگاهی به مزیتها و معایب انجام این روش بیاندازید:

مزیت ها:

در هر جستجوگری کار میکند.
به راحتی به روز میشود: میتوانید بنرها را از طریق admin screen اضافه وحذف کنید.
بنرهایی که در صفحات شما نشان داده شده اند میتوانند دوران یا چرخش داشته باشند: اگر بازدید کننده ای به یک صفحه برگردد می توانید هر دفعه یک بنر مختلف به ان نشان دهید.

پیگیری جزئیات: میتوانید به طور دقیق تعداد دفعاتی که یک بنر نشان داد ه شده یا کلیک شده است را ببینید .

میتوانید محدوده هایی را سازمان دهی کنید: بیشتر متن ها به شما اجازه میدهد گروه های مختلفی از بنر های چرخشی در محدوده های مختلف (حوزه ها) در وب سایت خود داشته باشید. برای مثال، اگر برخی از صفحات در سایتتان مرتبط با (گفتن) سگ ها، و دیگر صفحات مرتبط با (گفتن) گربه ها باشد میتوانید مجموعه های مختلفی از بنرها در بخش ها گربه ها و سگ ها در سایت خود داشته باشید.

بسیاری از متن ها همچنین به شما اجازه میدهد که محدودیتها را در تعدادی از دفعات در هر بنر ویژه ای که نشان داده شده است تعیین کنید، همچنین قبل از این که ازدوران خارج شود، یا محدودیت زمانی/تاریخ داشته باشد کلیک شود. این ها یک سری از ویژگی هایی هستند که اگر سعی کنید ازفروش اگهی کسب درامد کنید وجود دارند .
بسیاری از متن ها همچنین اجازه میدهند که بنرهای مختلف را اندازه گیری کنید بنابراین برخی از انها که برای شما اهمیت بیشتری دارند میتوانند اغلب نشان داده شوند.

معایب:

برای متن ویژه ای که انتخاب کرده اید نیاز به یک web hostسازگار دارید.

به طور خلاصه ، معایب ویژه ای در این رابطه وجود ندارد (میتواند برای شما متن سازگار با web hostرا پیدا کند) استفاده از server-side script بنر را نمایش میدهد.

بنابراین زمان ان است که جستجو برای متن مناسب را اغاز کنیم : به شما پیشنهاد میکنم جستجوی خود را با این لیست از Banner Rotation Scripts اغاز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

توضیحات بیشتری نیاز دارید؟